האקדמית דרור בחרה לקחת חלק בתכנית "אמירים" – תכנית לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים ולפיתוח תרבות של מצוינות בביה"ס.

מטרות התכנית :

* להעמיד בפני התלמידים המצטיינים אתגרים ומשימות המאפשרים ליכולותיהם הגבוהות ולנטיותיהם האישיות, לבוא לידי ביטוי.
* להכשירם לצרוך מידע חדש באופן יעיל וביקורתי.
* לחזק מיומנויות שתאפשרנה לתלמידים להתמיד במשימות, להיות מחויבים למטלות ולהעז להיות פורצי דרך ומובילים.

תכנית זו בנויה עפ"י הדגם של פרופ' רנזולי (1977)

סוג למידה ראשון – החשיפה: התלמידים ייחשפו לנושאים שונים מתחומי דעת שונים. שלב זה ימשך לאורך כל
שנת הלימודים הנוכחית.

סוג למידה שני – ההעמקה ותהליכי החקר: התלמידים ירכשו מיומנויות ודרכי חקר הנדרשות לחוקר באותו תחום אותו בחרו.

סוג למידה שלישי – התוצר והצגתו: התלמידים יחקרו באופן עצמאי. החקר יהיה מכוון תוצר, והם יציגו אותו בפני קהל
היעד. המנחה יעזור לתלמיד למקד את החומר סביב שאלת המחקר. התלמידים יבחרו את האופן בו יוצג
התוצר.

התכניות תונחנה ע"י מורים מצוות ביה"ס, שיעברו השתלמות והדרכה מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

בית הספר חרט על דגלו את נושא המצוינות- מתן מענה לשונות בין התלמידים וזימון האפשרות לפריחה בתחומים שונים. תכנית זו היא דרך נוספת, שתאפשר לנו לתת מענה פדגוגי וחברתי לתלמידים מצטיינים- להעשירם ולעניינם. נשאף בתכנית זו לעודד את התלמידים לא רק לצרוך ידע, אלא ליצור ידע חדש ולשתף בו את האחרים.
אנו רואים בתכנית זו תחילתה של דרך חדשה, המעודדת תרבות בית ספרית ומטפחת מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים כאחד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות