החברה ואני

המורה ימית כהן

בקורס זה, המתקיים לתלמידי כיתה ה', התלמידים מעמיקים את ההיכרות עם עצמם וערים לתחושות, למחשבות,  לכישורים ולחוזקות שלהם. היכרות זו מגבירה את היכולת של התלמידים להבין את ההתנהגויות האנשים בחברה ותגובותיהם למצבים שונים. התלמידים רוכשים מיומנויות בין אישיות ומעמיקים את הערכים הכוללים כבוד הדדי, סובלנות וקבלת השונה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת