לוח צלצולים

שיעור

שעה

שיעור 1

08:00-08:50

שיעור 2

08:50-09:40

הפסקה

09:40-10:10

שיעור 3

10:10-11:00

שיעור 4

11:00-11:40

הפסקה

11:40-12:10

שיעור 5

12:10-12:55

שיעור 6

12:55-13:40

שיעור 7

13:40-14:30

שיעור 8

14:30-15:10

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת