צלצולים, שיעורים והפסקות

   שיעור

    שעה

שיעור ראשון

8:00-8:50

שיעור שני

8:50-9:40

ארוחת 10- כיתות א'-ג' הפסקת 10 ד'-ו'

9:40-9:55

הפסקת 10 א'-ג' ארוחת 10 ד'-ו'

9:55-10:10

שיעור שלישי

10:10-10:55

שיעור רביעי

10:55-11:40

ארוחת  12- כיתות א'-ג' הפסקת 12 ד'-ו'

11.40-11:55

הפסקת 12 א'-ג' ארוחת 12 ד'-ו'

11:55-12:10

שיעור חמישי

12:10-12:55

שיעור שישי

12:55-13:40

הפסקה בכיתה בהשגחת המורה המלמדת בשעה השישית

13:40-13:45

שיעור שביעי

13:45-14:30

שיעור שמיני

14:30-15:10​

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות