חינוך פיננסי

המורה ימית כהן

הקורס מתקיים בכיתה ד' ומספק הזדמנות לחשוף בפני התלמידים תכנים ומיומנויות, שיהוו עבורם חלק מארגז הכלים החיוני לבוגר. התלמידים נחשפים ומכירים את שטרות הכסף, לומדים על הדמויות, פועלם ותרומתם למדינה , סימני הביטחון וחשיבותם והסממנים ההכרחיים לכל שטר. כמו כן, הקורס עוסק בקבלת החלטות נבונות לגבי השימוש בכסף.

הגדרות כלליות כניסה למערכת