רובוטיקה

המורה נטליה מקובצקי

בונים רובוט EV3

תכנות נסיעות ופניות : הרובוט EV3 צריך לצאת מהחדר ממקום הישיבה של התלמיד

תכנות בסביבת הסעמולטור

תכנות נסיעות ופניות : מסירת חבילה לרכב האדום

תכנות נסיעות ופניות במפת מטרו : שימוש בחיישן צבע

תכנות נסיעות ופניות בתוך המבוך : שימוש בחיישן אולטרסוניק

תכנות נסיעות ופניות על הגשר : שימוש בחיישנים אולטרסוניק, צבע וג'יירו

חיישני ג'יירו, אולטרסוניק, צבע. שימוש במגנטיות

הגדרות כלליות כניסה למערכת