מהו חינוך תל"י (תגבור לימודי יהדות)?

  • חינוך המזמן שיח חינוכי-קהילתי, מהותי, בזהות יהודית-ישראלית ברוח פלורליסטית. שיח המושתת על תפיסה פתוחה, עדכנית של המורשת היהודית.

  • חינוך המבקש למלא תפקיד בחיזוק פניה הערכיים של החברה במדינת ישראל בהיותה מדינה יהודית ודמוקרטית ומרכזו התרבותי והרוחני של העם היהודי. זאת על ידי יצירת תחושת השייכות והמחויבות למדינת ישראל, לעם היהודי, למורשתו ולהמשכיותו, בקרב התלמידים.

  • חינוך תל"י מחנך למעורבות חברתית דרך חשיפת התלמידים לריבוי זהויות וכיבוד השונות ובכך תורם לעיצוב דמותה של החברה הישראלית.

  • חינוך השואף לטפח אישיות אוריינית, רחבת אופקים, שעולמה ניזון מרובדי המורשת היהודית ומהתרבות הכללית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת